تماس با ما

مشاوره رایگان
[contact-form-7 id="691" title="Contact form 1"]

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88507068 _ 88173594

تماس برای مشاوره رایگان

فهرست

طلاق

طلاق:

طلاق به معنی پایان قانونی ازدواج و جدا شدن زوجین از یکدیگر است.

 

انواع طلاق:

مطابق ماده 1143 قانون مدنی ، طلاق بر2 نوع است:

  1. طلاق رجعی
  2. طلاق بائن

 

  1. طلاق رجعی:

در این نوع طلاق، در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود دارد. منظور از حق رجوع آن است که مرد می تواند در مدت عده، بدون نیاز به عقد مجدد و با هر لفظ یا عملی به همسر خود بفهماند که اورا مجددا به همسری پذیرفته است.

مثلاً به او ابراز علاقه کند.

عده عبارت است از مدتی که تا پایان آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده، برای اطمینان از اینکه از همسر خود فرزندی ندارد، نمی تواند مجددا ازدواج نماید.

در طلاق رجعی، در مدت عده، زن در حکم زوجه است و تمام آثار زوجیت پابرجاست تا آن جا که طبق قانون مدنی، زن در این مدت حق  نفقه دارد و مرد مکلف به پرداخت نفقه ی زن است.

  1. طلاق بائن:

دراین نوع طلاق، در مدت عده برای مرد حق رجوع وجود ندارد و رابطه زوجیت کاملا قطع می شود و در نتیجه، زن در حکم زوجه نیست و زن و مرد بر هم حرام می گردند و زن حق نفقه ندارد و همچنین اگر یکی از زن یا مرد در مدت عده فوت کند، دیگری از او ارث نمی برد و اگر مرد بخواهد دوباره با آن زن ازدواج کند باید عقد جدیدی جاری شود.

طبق ماده 1145 قانون مدنی، در موارد زیر طلاق بائن است:

  • طلاقی که قبل از نزدیکی واقع شود. ( طلاق باکره یا غیر مدخوله )
  • طلاق زن یائسه
  • طلاق خلع و مبارات، مادام که زن رجوع به عوض ( مالی که به همسرش داده تا او را طلاق دهد ) نکرده باشد.

طلاق خلع: نوعی طلاق بائن است که زن از همسر خود کراهت دارد و به همین جهت مالی را به او می دهد و در مقابل، جدایی اش را می خواهد. این مال می تواند عین مهریه، معادل، کمتر یا بیشتر از آن باشد.

طلاق خلع از این جهت نوعی طلاق بائن است که زن با بخشیدن تمام یا قسمتی از مهریه ی خود، حق رجوع مرد را از بین می برد.

حال اگر زن از بخشش مهریه اش رجوع کند و آن را پس بگیرد، طلاق بائن تبدیل به رجعی می شود و در نتیجه مرد در دوران عده حق رجوع خواهد داشت.

طلاق مبارات: در این طلاق، مرد و زن هر دو از هم کراهت دارند و می خواهند از یکدیگر جدا شوند. در این نوع از طلاق نیز زن مقداری از مهریه خود را می بخشد ولی این مقدار نمی تواند بیشتر از مهریه اش باشد چون مرد نیز از زن کراهت دارد و می خواهد این رابطه به پایان برسد.

  • سومین طلاق بعد از سه وصلت متوالی: یعنی مردی با زنی ازدواج کند و او را طلاق دهد و دوباره با وی ازدواج کند و او را طلاق دهد و برای سومین بار با او ازدواج کند و بازهم اورا طلاق دهد که در این صورت، طلاق سوم بائن است و دیگر امکان رجوع در ایام عده برای مرد وجود  ندارد.
  • طلاق در صورت عسر و حرج زن: طلاق از اختیارات مرد است و مرد هر زمان که بخواهد می تواند همسر خود را طلاق بدهد ولی زن چنین حقی ندارد مگر اینکه وکالت در طلاق داشته باشد و یا بتواند عسر و حرج ( سختی و مشقت ادامه ی زندگی ) را ثابت کند و طلاق بگیرد که در این صورت، این طلاق، می تواند رجعی یا بائن باشد که البته انتخاب نوع آن در دادگاه از سوی زوجه مشخص می شود.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید