تماس با ما

مشاوره رایگان
[contact-form-7 id="691" title="Contact form 1"]

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88507068 _ 88173594

تماس برای مشاوره رایگان

فهرست

توهین

توهین در لغت به معنای خوار کردن، ضعیف و سست شمردن و حقیر و سبک داشتن است.

براساس ماده 608  قانون مجازات اسلامی: توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

موضوع جرم:

موضوع این جرم اشخاص حقیقی هستند و اشخاص حقوقی نمی توانند مورد اهانت واقع شوند.

توهین بر اساس میزان مجازات به دو دسته تقسیم می شود:

1) توهین ساده :که در ماده ی فوق الذکر تعریف آن آمده است.

2) توهین مشدد : برخی عوامل موجب تشدید مجازات این جرم می شوند، از این رو به آن توهین مشدد می گویند. این عوامل به شرح ذیل است :

الف) مشدد به اعتبار شخصیت طرف:

الف 1: توهین به رهبری قبلی و فعلی: بر اساس ماده 514 کتاب پنجم، هرکس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان ا… علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

در خصوص توهین مذکور در ماده فوق، فرقی نمی کند در حال انجام وظیفه باشد یا خیر و یا حتی به انگیزه شخصی.

مرتکب باید عمد در فعل و آگاهی به وهن آور بودن رفتارش و مقام داشتن شخص مورد توهین داشته باشد. بنابراین عدم اطلاع از مقام مخاطب یا توهین در حالت بیهوشی یا مستی مشمول ماده فوق نمی شود.

الف 2: توهین به سایر کارکنان و مقامات دولتی: بر اساس ماده 609 کتاب پنجم، هرکس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس ویا تا 74 ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

بنابراین برای تحقق توهین مذکور در این ماده یکی از دو شرط زیر لازم است:

شرط اول : توهین باید با توجه به سمت شخص مورد توهین انجام گیرد یعنی توهین کننده باید به مقام طرف آگاه باشد .

شرط دوم : توهین باید در حال انجام وظیفه یا به سبب آن باشد .

الف 3: توهین به مقامات سیاسی خارجی : به موجب ماده 517 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : هرکس علناً نسبت به رئیس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است ، توهین نماید به یک تا سه ماه حبس محکوم می شود  مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور ، نسبت به ایران معامله متقابل بشود .

الف 4: توهین به صاحبان حرفه ها و مشاغل : مانند ماده 20 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، توهین به وکیل

ب) مشدد به اعتبار جنسیت یا سن طرف توهین:

مثل زن بودن یا صغیر بودن طرف توهین که به موجب ماده 619 کتاب پنج قانون مجازات اسلامی، هرکس در اماکن عمومی یا معابر، متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت، به آنان توهین نماید، به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ج) مشدد به اعتبار قداست طرف توهین:

به موجب ماده 513 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی : هرکس به مقدسات اسلام و یا هریک از انبیا عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید، اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

د) مشدد به اعتبار نحوه ارتکاب:

توهین از طریق هجو، بدگویی و برشمردن عیوب مخاطب در قالب نظم یا نثر

طبق ماده 700 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی، کسی را هجو کند  و یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.

نکته : جرم توهین از جمله جرایم قابل گذشت است. یعنی پیگیری این جرم ، نیازمند شکایت شاکی می باشد.

بنابراین، چنانچه شخصی که مورد توهین واقع شده، شکایت نکند و فوت کند، گذشت ضمنی محسوب شده و شکایت ورثه مسموع نمی باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید