تماس با ما

مشاوره رایگان
[contact-form-7 id="691" title="Contact form 1"]

9:00 - 19:00

ساعات کاری : شنبه تا چهارشنبه

88507068 _ 88173594

تماس برای مشاوره رایگان

فهرست
 

انحصار وراثت

انحصار وراثت

پس از فوت هر شخصی، وراث وی برای مطالبه ی ارث خود ابتدا بر هر امر دیگری، باید گواهی انحصار وراثت بگیرند.

در حال حاضر، مرجع صالح برای صدور گواهی انحصار وارثت، شورای حل اختلاف محل آخرین آخرین اقامتگاه متوفی می باشد.

هر ذی نفعی می تواند درخواست صدور گواهی انحصار وراثت بنماید. ذی نفع می تواند هر یک از وراث یا طلبکاران متوفی و یا موصی له (کسی که به نفع او وصیت شده است) باشد . ذی نفع می تواند با مراجعه به شورای حل اختلاف و پر کردن فرم مخصوص انحصار وراثت، صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کند. (ماده 360 قانون امور حسبی)

توجه : درخواست کننده باید مشخصات کامل وراث و نسبتشان با متوفی را در فرم درج کند و اگر نام یک یا چند تن از وراث را در فرم ننویسد، آن هایی که اسمشان تعمدا از سوی اظهارکننده از قلم افتاده، می توانند از درخواست کننده تحت عنوان کلاهبرداری شکایت کنند.

در انحصار وراثت نامحدود که بالای سه میلیون تومان می باشد، بعد از پر کردن فرم و ارائه ی مدارک لازم، شورای حل اختلاف اطلاعیه ی حصر وراثت را یکبار در روزنامه ی کثیر الانتشار یا محلی منتشر می کند.

  • اگر متوفی در روستا باشد، اطلاعیه را در معابر و اماکن عمومی نصب می کنند.
  • هزینه ی انتشار آگهی بر عهده ی ذی نفعی که صدور گواهی انحصار وراثت را درخواست کرده است، می باشد.

اگر یک ماه از انتشار آگهی بگذرد و کسی اعتراضی نکند یا وارثت جدیدی که نامش در فرم درخواست، ذکر نشده، پیدا نشود، شورا بدون تشکیل جلسه، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.

  • اگر دارایی متوفی کمتر از یک میلیون تومان باشد، شورا بدون انتشار آگهی و تشکیل جلسه، گواهی انحصار وراثت را صادر می کند.
  • اگر متوفی وارثی داشته باشد که هنوز بدنیا نیامده باشند، تا زمان تولد آن وارث، گواهی انحصار وراثت صادر نمی شود.

گواهی انحصار وراثت

در این گواهی، نام وراث و نسبتشان با متوفی و میزان ارثشان ذکر می شود.

اعتراض به گواهی انحصار وراثت

در موردی که متوفی ورثه محجور یا غایبی داشته باشد که امینی برای او تعیین نشده، دادستان می تواند به نمایندگی از  ورثه ی غایب یا محجور اعتراض کند.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید